Английски език - Beginner (A1.1)

Английски език - Beginner (A1.1)

Student's book A1 - Instant Progress

Учебна система

Instant Progress Beginner
(Unit 1 - Unit R2)

Пробен период

Пробна консултация с преподавател онлайн

Учебен комплект*

43лв (покрива и модул A1.2)

Видео часове

60 уч. часа

Консултации

15 уч. часа по 45 мин.

(11 занимания по 60 мин.)

Цена в група с Ваш приятел:

176 лв (Поканете си приятел, за да учите заедно и всеки от Вас получава 20% отстъпка от индивидуалната цена!)

Цена индивидуално:

220 лв

* Комплектът включва учебник с вградена учебна тетрадка и граматическо и лексикално помагало.

В този курс ще придобиете следните умения по писмен и говорим английски език

Разговорен английски

Обучаваният може да:

 • Проведе разговор за запознанство, да представи себе си или друг човек
 • Умее да дава лична информация по отношение на име и фамилия (както и изписването им буква по буква), произход (държава, националност, град), професия, семейно положение, телефонен номер, и-мейл, адрес и да задава въпроси на английски език, за да получи такава информация за другите
 • Разговаря за своето семейство
 • Описва лични вещи като назовава предметите и техните цветове на английски
 • Посочва близки и далечни предмети и ги характеризира с различни прилагателни в разговорна ситуация
 • Прави регистрирация в хотел или да си запазва стая по телефона
 • Провежда разговор в банка за извършване на превод
 • Разговаря за местата в града, стаите и мебелите
 • Умее да говори за ежедневните си дейности, и да задава въпроси за ежедневието и навиците на другите
 • Изразява предпочитанията си за храни, какво харесва, обича или мрази
 • Описва хора с цел да посрещне непознат бизнес партньор
 • Разказва за графика си като посочва дни и часове
 • Задава въпроси с въпросителна дума (кой, какво, кога, къде, защо, как и колко често) и отговаря на такива въпроси на английски език
 • Изрази мнение, съгласие и несъгласие

Писмен английски

Обучаваният може да:

 • Попълва формуляр за регистрация с личните си данни
 • Разказва за предметите, които носи със себе си
 • Пише за родословното си дърво
 • Разказва за своя град и квартала, в който живее
 • Пише писмо до приятел с информация за себе си
 • Описва дома си като споменава стаите, мебелите и предметите
 • Разказва за ежедневието си и разпределението на дейностите през седмицата
 • Описва хора, които познава на английски език

Други умения придобивани по време на обучението

Аудио и видео уроци за подобряване на уменията за слушане на английски език

Учебната система включва автентични аудио записи на британци, което помага на обучаваните да свикнат с произношение, което биха чули в англоговоряща страна. Има и някои записи на хора от различни страни, които са изучавали английския език като чужд, защото този вид произношение също е много често срещан при комуникацията на английски език. Всичко това позволява на обучавания да придобие умения за слушане и разбиране на английски език, дори и когато говерещият има лек акцент.

Видео уроците представят реални ситуации от живота, в които обучаваният може да попадне и да е необходимо да разбере някои изрази от контекста. Разбирането на тези ситуации показва, че обучаваният е овладял английски език за оцеляване.

Граматика и лексика в текстовете за четене на английски език

Граматиката и лексиката са поднесени в реални ситуации, изпълнени с хумуристични моменти, за да могат обучаваните да се забавляват докато овладяват уменията за четене. Всички нови думи и граматически точки са представени във видео клипове със свободен достъп.