Английски език - Upper - intermediate (B2.1)

Английски език - Upper - intermediate (B2.1)

Student's book B2.1 - Speakout Upper-intermediate

Учебна система

Speakout Upper-intermediate
Flexi book 1

Учебен комплект*

49лв

Пробен период

Пробна консултация с преподавател онлайн

Начин на провеждане

Индивидуални уроци в реално време онлайн

Цена

15 лв на уч. ч.

* Комплектът включва учебник, учебна тетрадка и 2 CD диска.

В този курс ще придобиете следните умения по писмен и говорим английски език

Разговорен английски

Обучаваният може да:

 • Задава лични въпроси и да разказва за типа хора, с които се разбира
 • Говори за преживявания
 • Прави запитване по телефона
 • Описва първа среща
 • Говори за благотворителност и социални въпроси
 • Обсъжда обществени проблеми
 • Дискутира различни въпроси и да отстоява гледната си точка
 • Обсъжда компонентите на щастието – прави проучване за щастието
 • Говори за играенето на игри и спортове
 • Дискутира лошите навици и как да се предпазим от тях
 • Обсъжда планове за почивка
 • Говори за шоу-игра и да описва процедура
 • Препоръча преживяване, което е изпитал
 • Разкаже анекдот
 • Изрази желания и съжаления
 • Говори за навиците за четене
 • Прави резюме на сюжет
 • Говори за любимана си книга
 • Описва любима сцена в телевизионна програма или филм
 • Говори за влиянието на изобретенията
 • Обсъжда рекламни тактики
 • Дискутира идеи как да се направи нещо
 • Изразява резервираност
 • Представя гениална бизнес идея

Писмен английски

Обучаваният може да:

 • Пише неофициален и-мейл
 • Прави резюме на история за първа среща
 • Пише писмо оплакване на официален писмен английски
 • Напише съвети за уеб страница, за това как да бъдеш щастлив
 • Пише есе за изразяване на мнение относно заниманията за свободното време
 • Напише истинска история
 • Прави описание на любима сцена
 • Напише доклад като прави сравнения в писмена форма на английски език
 • Направи продуктова диплянка за гениална идея