Учебната система по френски език "Echo"

Онлайн курс по френски език, ниво A1.1 - A2.2

Echo

Учебната система Écho

Инновативната системата Echo акцентира най-вече върху развиване на комуникативните умения на обучаващия, като не пренабрегва граматическите, лексикални и писмени умения. Към всеки учебен комплект са включени дискове с видео уроци. По време на обучението учениците ще бъдат снабдени с богат набор от допълнителни учебни материали, които включват граматически , лексикални и видео упражнения.

Основни рубрики

Всеки урок съдържа различни рубрики, насочени към развиването на всички необходими умения на учениците, за да могат да общуват и пишат на френски език:

Интерактивна комуникация – посредством различни текстове и документи, учениците обменят информация помежду си, като споделят своите виждания по различни теми. Тези ситуации позволяват въвеждането на граматични и лексикални елементи.

Ресурси – учениците се запознават с най-разнообразни текстове от реални ситуации, които позволяват преход от наблюдение към систематизиране на получената информация. Тук има отделено място и за отработване на граматични умения.

Симулации – учениците преоткриват учените до момента в урока елементи, които са обособени около една тема за целия урок. Тук има отделено място за множество упражнения за произношение.

Съчинения – различни видове текстове се предлагат на учениците с цел развиване на уменията за четене с разбиране и писмено изразяване.

Цивилизации – учебно съдържание, визиращо разширяване на общата култура и запознаване с различни културни аспекти.