Индивидуален онлайн урок по английски език

Индивидуален онлайн урок по английски език

Индивидуален урок

Учебна система*

Една от предложените в списъка с курсове

Пробен период

Пробна консултация с преподавател онлайн

Брой часове

1 уч. ч (45 мин.)

Цена

15 лв на уч. ч.

* Учебната система зависи от нивото на курсиста.

Подробна информация

Обучението се извършва по индивидуален план в зависимост от предпочитанията и свободното време на курсиста.

Може да се постави акцент върху конкретно езиково умение - слушане, говорене, писане. Може да бъдат включени също упражнения разширяващи лексикалния запас в конкретна професионална област (медицински термини, военни термини и пр.)