Правила за ползване

Правила за ползване

terms and conditions icon

ДЕФИНИЦИИ

Платформата Classroom.bg - наричана "Доставчик на услуги" е сайт за онлайн чуждоезиково обучение и е собственост на „Класрум-БГ“ ООД, ЕИК 202232316, адрес: гр. София 1797, ж.к. Младост 1, бл.101, вх.Е, ет.5, ап.97, имейл адрес: info@classroom.bg, телефон: 0877430025.

Потребител, наричан още "получател на услуги" или "курсист" - всяко физическо лице, което използва материалите, предоставени от сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения. 

Обработване на лични данни - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.

Коментар - оценка или критична забележка от страна на курсист, поставена на стената му за съобщения или стените за съобщения на други курсисти.

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

 • Всички текстове, снимки, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи и други ресурси качени на сайта, са обект на авторско право по силата на българското и световното законодателство - Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България. Всички материали, включени в classroom.bg, включително активираните конкретно за даден курсист, са собственост на сайта.
 • Възможно е някои от описанията на услугите в сайта да бъдат понякога непълни или наличната информация неактуална. Въпреки това ние от classroom.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
 • Характеристиките или цените на услугите, които се съдържат в платформата, могат да бъдат промянени от доставчика по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които екипът на classroom.bg предварително се извинява на своите потребители.
 • Classroom.bg напомня да пазите конфиденциалността на потребителското си  име и парола, с които влизате в сайта, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт.
 • Достъпът до платформата с цел регистрация в сайта е позволен на всеки клиент/потребител.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Classroom.bg полага   усилия да осигури безпрепятствен достъп до платформата и материалите в нея, като целта е да няма прекъсвания и грешки. Поради естеството на Интернет обаче непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Достъпът /използването на сайта не дава на потребителя права да препродава или използва по търговски начин и с такива цели сайта и съдържанието му, както и видео материалите, до които получава достъп.  
 • Всеки потребител има право само на една регистрация в сайта. Потребител с повече от една регистрация се смята за нарушител на правилата и бива деактивиран.
 • Цените на услугите, обявени в платформата, са крайни и са в българска валута /BGN/.  Цените, начинът на плащане и срокът за плащане за онлайн обученията са посочени в сайта.
 • Всеки потребител се счита за уведомен с настоящите общи условия, публикувани  в секцията "Правила за ползване на сайта".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права на доставчика на услуги

 1. Доставчикът на услуги има право по смисъла на Закона за електронната търговия при регистриране на потребител в сайта classroom.bg  да изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща, на получатля, който е заявил съгласие за това в настройките на потребителския си профил, като е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.  
 2. Доставчикът има право да съхранява и обработва за целите на сайта classroom.bg личната информация и личните данни, предоставени недвусмислено със съгласието на потребителя при неговата регистрация, а и впоследствие при протичане на курсовете на обучение.
 3. Доставчикът има право след започване на курс на обучение от страна на курсиста, да задържи и да не върне заплатените от него пари за обучение, когато прекъсването на последното се дължи на виновно неизпълнение от страна на потребителя на услуги.
 4. Доставчикът има право да сигнализира компетентните органи за наличие на нарушение на авторските права при неправомерно използване ресурсите на сайта и материалите, които потребителят получава, като при нарушение на авторското право се дължи обезщетение на носителя на правото. Правото на обезщетение се търси по съдебен ред.
 5. При записване на онлайн курс по английски език, доставчикът си запазва правото да счита за проведена консултация с онлайн преподавател в реално време, която предварително е била уговорена с курсиста, но последният не е уведомил предварително поне един ден по-рано за невъзможността си да присъства на занятие, а при невъзможност за това - поне няколко часа по-рано. При невъзможност да се свърже с преподавателя си, моля, курсистът да се обръща към сътрудник на платформата на телефон 0877 43 00 25, където да заяви своевременно невъзможността си да присъства на онлайн консултацията.
 6. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от курсиста вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа до сайта classroom.bg поради технически причини и други.
 7. Classroom.bg си запазва правото да прекрати достъпа или да премести всички видео уроци и онлайн учебни материали 2 седмици след приключване на съответния модул на обучение.

Задължения на доставчика на услуги:

Доставчикът на услуги се задължава да предоставя ясна и точна информация относно предлаганите в сайта услуги, като си запазва правото и е възможно някои от описанията на услугите в сайта да бъдат понякога непълни или наличната информация неактуална. При наличие на неясноти, моля, обърнете се към посочените в сайта контакти, като наш сътрудник ще отговори своевременно на всички Ваши запитвания.

Права на потребителя

 1. Да се възползва лично от ресурсите, предоставени на сайта.
 2. Да поставя коментари на своята стена за съобщения, както и на стените на другите курсисти, като спазва добрия тон и не изпраща търговски или други нежелани съобщения (спам). Всички съобщения, съдържащи послания с рекламен характер, обидни и нецензурни изрази, както и свързани с кракове и пиратство на интелектуална собственост ще бъдат изтривани без предупреждение. При многократно нарушение потребителя ще бъде деактивиран.
 3. Да участва в конкурси и състезания и да споделя постигнатите резултати с останалите курсисти.
 4. Да се възползва от ресурсите, предоставени за съответното ниво и група, в която курсистът е записан, без да ги предоставя на трети лица.
 5. Да посещава онлайн уроците съобразно графика на заниманията, ако такива са предвидени в закупения от курсиста пакет на обучение.
 6. Да получи сертификат след успешното завършване на курса, ако такъв е предвиден в изучаваният от курсиста пакет на обучение.

Задължения на потребителя:

 1. Потребителят се задължава да използва всички изтеглени материали за лична употреба и да не да ги споделя с трети лица, освен ако не е предоставено изрично разрешение от стрaна на classroom.bg.
 2. Да не публикува в сайта съобщения и материали, противоречащи на българското законодателство, на интернет етиката, съдържащи порнография, заплахи за живота и неприкосновенността на човека, призоваващи към насилие и расова, етническа и религиозна вражда, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица, материали, които съдържат търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, материали, които са обект на авторско право на трети лица, както и материали, съдържащи невярна информация или клевета. В такива случаи администраторите имат правото да изтриват материалите и да предоставят на засегната страна наличната на сайта информация за нарушителя, както и да деактивират профила на нарушителя без предупреждение и да уведомят компетентните органи на прокуратурата при очевидно наличие на извършено престъпление, за което потребителят носи наказателна отговорност.
 3. Курсистът няма право да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на администраторите на classroom.bg

Плащане, доставка, отказ от поръчка и платежни спорове

 1. Възможните начини на плащане, посочени в сайта, са: Наложен платеж, Банков превод и Плащане с карта.
 2. При избор на платежен метод „Плащане с карта“ се отваря следващ прозорец за потвърждение на поръчката. След това Получателят на услугата се прехвърля на сайта на Борика, където следва да въведе необходимите данни от банковата си карта за извършване на плащането към Доставчика на услуги.
 3. При  плащания с наложен платеж или плащания по банков път, разходите по банкови такси или куриерската такса за наложения платеж, са за сметка на курсиста. Единствено куриерската такса за транспортиране на учебните материали на територията на Република България е за сметка на доставчика.
 4. При извършване на поръчка, Получателят на услугата получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 5. Получателят на услугата има право да се откаже от направената поръчка в рамките на 7 дни от датата на поръчката, ако не е започнал да използва услугата. Платената сума се възстановява по банков път.
 6. Ако Получателят на услугата желае да се откаже от поръчка в рамките на 7 дни, но вече е започнал да ползва услугата, стойността на изгледаните видео материали и проведени занимания с преподавател, учебният комплект и доставката му до курсиста се прихващат от стойността, която е заплатил преди възстановяването на платената сума.
 7. Ако Получателят на услугата, който се отказва от поръчка, не е ползвал учебния комплект и желае да го върне, стойността на доставките при първоначалното му получаване и при връщането му са за сметка на Получателя на услугата и се прихващат преди възстановяването на платената сума.
 8. Когато Получателят на услуга се откаже от поръчка, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 9. В случай на отказ от поръчка, Потребителят трябва да се свърже със служител на Classroom.bg на телефон 0877430025. За възстановяването на сумата, Получателят на услугата изпраща на имейл info@classroom.bg следната информация: описание на поръчката, причина за отказа, банкови данни за възстановяване на сумата (имена на титуляра на сметката, IBAN, BIC, банка).
 10. Classroom.bg се стреми да предостави на своите клиенти изключително качество и подобаващо обслужване. Въпреки това, в случай на възникване на несъгласия или платежни спорове, Получателят на услугата има право на разрешаване на спора.
 11. Получателят на услугата може да предяви своите оплаквания и спорове, касаещи платежни транзакции, чрез следните начини на контакт с Classroom.bg: телефон 0877430025 или имейл адрес info@classroom.bg.
 12. Classroom.bg се задължава да разгледа и реагира на представените оплаквания в разумен срок и в съответствие със законовите изисквания.
 13. В случай, че Клиентът не е удовлетворен от резултата от разглеждането на оплакването от страна на Classroom.bg, може да отнесе жалбата си онлайн до Помирителната комисия за разрешаване на платежни спорове към Комисията за защита на потребителите.

ЮРИСДИКЦИЯ

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и правото на ЕС.
 • В случай на правен спор от всякакво естество между Получателя и Доставчика, приложимо е българското право. Получателят и Доставчикът се съгласяват да решават споровете в дух на разбирателство.
 • Споровете, възникнали между страните доставчик и потребител на услуги, ще се разрешават по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно - пред компетентните съдилища на Рапублика България в съответствие с българското законодателство.

Условия за защита на личните данни

Classroom.bg се отнася сериозно и отговорно към личните Ви данни. Научете повече