Сертификати за завършено ниво

Сертификати за завършено ниво

English end of course certificate

Кой получава сертификат

След всеки успешно завършен премиум курс (обучение с включени консултации с преподавател), учениците получават сертификат.

За да завършите курса е необходимо да сте присъствали на минимум 80% от заниманията и да издържите финалния тест.

Сертификатът се предоставя в 2 варианта.

Онлайн сертификат

Това удостоверение е достъпно в нашата платформа. Сертификатът се изготвя на български или английски език по Ваш избор. В него са упоменати името на съответния курс, нивото на владеене, броят часове прекарани с преподавател и оценката от финалния тест. Онлайн сертификатът е подходящ за включване във вашето CV или резюме, защото линкът е свободно достъпен на страницата на classroom.bg, което гарантира неговата автентичност.

Удостоверение на хартия

Освен онлайн сертификат имате право също и на физическо удостоверение, което може да ви изпратим по пощата.

Отличителни защитни знаци

Всички работодатели и институции, приемащи нашите сертификати трябва да проверят дали представеният им сертификат има следните елементи доказващи автентичност:

  • Син печат на Classroom.bg
  • Подпис със син химикал на преподавателя
  • Ясно четим фон преливка постепено изчезващ в дясната част на сертификата с текст "classroom.bg original certificate"

Ако всички характерни белези са налице сертификата е издаден от нас.

Обърнете внимание също на броя присъствени часове, оценката от финалния изпит и начина на провеждане на изпита - Онлайн или в изпитен център.

Система на оценяване:

Grade

Percentage

Description

Result

A

80-100%

Excellent

Pass

B

70-79%

Very good

C

60-69%

Good

D

50-59%

Try harder

Fail

F

0-49%

Unsatisfactory