Учебната система Objective

Учебната система Objective

Онлайн курс по английски език, ниво B2.3 - C2.2

Objective First Certificate

Student's book B2.3 - Objective FCE

Ясната организация и модерният подход правят този курс популярен път към успех на FCE изпита в много страни по цял свят. Уроците предлагат разнообразни упражнения за трениране на уменията, необходими за изпита, разширяване и затвърждаване на лексиката и участие в дискусии. Голямо разнообразие от текстове и записи на актуални теми ангажира вниманието на учащите. Курсът е съставен от опитни специалисти, които имат задълбочени познания за FCE изпита и разбират нуждите на учащите.

This popular First Certificate course has been updated to prepare students for the new examination syllabus introduced in December 2008. A clear organisation and fresh approach have already made it a popular route to success at FCE in many countries throughout the world: thirty short units provide thorough training in exam skills, solid language development, and lively class discussion. A wide variety of texts and recordings on stimulating topics engage learners' interest. It contains 'Writing Folders' so candidates can develop the full range of writing skills needed for the FCE exam. 'Exam Folders' familiarise candidates with exam-type tasks and provide helpful advice for each part of the exam. A 'Grammar Folder' appendix provides further explanations and examples. Regular revision units enable students to measure their progress and recycle grammar and vocabulary. It is corpus-informed so students are made aware of the most common mistakes made in the exam, and the course presents them with the most authentic, up-to-date use of language.

Objective CAE

Student's book C1.1 - Objective CAE

Чрез модерен подход курсът предлага голямо разнообразие от теми, свързани с изпита. Автентични примери илюстрират аспектите на използване на езика, а приложението "Grammar Folder" дава допълнителни примери и обяснения. Курсът е написан от опитни специалисти, които имат задълбочени познания за изпита CAE и съдържа материали от Cambridge Learner Corpus като представя типични грешки, правени на изпита.

This course has been revised for the updated CAE exam syllabus introduced in December 2008. It contains units which take a fresh approach to a wide variety of topics and exam-related genres useful for the exam. Authentic language examples illustrate a wide range of real English usage and a Grammar Folder appendix provides further examples and explanations. The course is written by experienced authors who have an in-depth knowledge of the CAE exam, and contains material informed by the Cambridge Learner Corpus which highlights typical mistakes made by CAE candidates. 'Writing Folders' develop the full range of writing skills needed for the CAE exam. 'Exam Folders' familiarise candidates with exam-type tasks and provide helpful advice for each part of the exam. A 'Grammar Folder' appendix provides further explanations and examples. Regular revision units measure students' progress and recycle grammar and vocabulary. It is corpus-informed to make students aware of the most common mistakes made in the exam and to present the most authentic, up-to-date use of language.

Objective Proficiency

Student's book C2.1 Proficiency

Второто издание на Objective Proficiency (ниво С2 съгласно Общата европейска езикова рамка) е разработено с оглед на промените в изпита, които влизат в сила от март 2013. Учебната система включва 25 урока с много разнообразни теми, които предлагат приятна и сигурна подготовка за Proficiency exam. Уроците постепенно развиват и затвърждават нужните умения. Автентични примери от Cambridge International Corpus показват широтата на употреба на английския език. Написан от утвърдени експерти, които добре са запознати с изпита, системата отразява и съдържанието на Cambridge Learner Corpus и онагледява типични грешки и области на трудност.

Objective Proficiency Second edition provides official preparation for the revised 2013 Cambridge English: Proficiency exam, also known as Certificate of Proficiency in English (CPE). A variety of challenging, lively topics provide thorough training in exam skills and high-level language development. Each unit contains three double-page lessons ensuring flexibility, even pacing and progress. Interactive software, downloadable from a URL contained in the Student's Book, provides activities for practice of exam skills, grammar and vocabulary. Exercises and examples tackle areas that Proficiency students often find challenging, identified using Cambridge's unique collection of real exam candidates' answers, the Cambridge English Corpus.