Онлайн Курсове по Английски език и компютри. Безплатни видео уроци.

Upper-Intermediate

Онлайн курс по Английски
за средно напреднали

Курсът е разделен на два модула.

Модул 1

B2.1

Модул 1 - Upper-intermediate B2.1

Цената включва

Основни компоненти:

 • 150 видео урока с разяснения на български и английски език
 • Учебен комплект на хартия с безплатна доставка за България: учебник с учебна тетрадка и 2 CD диска - Speakout Upper Intermediate Flexi book 1
 • 25 комплекта дигитални флаш карти за лесно научаване на новите думи
 • 15 онлайн занимания за говорене с преподавател лично с Вас
 • Гъвкав график на консултациите с учител
 • Онлайн изпит и сертификат за завършен курс

Продължителност:

 • Достъпът до видео уроците остава активен за 2 години
 • Индивидуалните онлайн занимания с преподавател за упражняване на говоренето на английски продължават 4 месеца. Интензивността може да се ускори при Ваше желание

Самостоятелен пакет

Цена 359 лв

Поръчай

*Вземете двата модула на нивото наведнъж и ще получите 15% отстъпка с промокод "2in1_15".

B2.1

Модул 1 - Upper-intermediate B2.1

Цената включва

Основни компоненти:

 • 150 видео урока с разяснения на български и английски език
 • Учебен комплект на хартия с безплатна доставка за България: учебник с учебна тетрадка и 2 CD диска - Speakout Upper Intermediate Flexi book 1
 • 25 комплекта дигитални флаш карти за лесно научаване на новите думи
 • 15 онлайн занимания за говорене с преподавател лично с Вас
 • Гъвкав график на консултациите с учител
 • Онлайн изпит и сертификат за завършен курс

Продължителност:

 • Достъпът до видео уроците остава активен за 2 години
 • Индивидуалните онлайн занимания с преподавател за упражняване на говоренето на английски продължават 4 месеца. Интензивността може да се ускори при Ваше желание

Премиум пакет

Цена 889 лв

Поръчай

*Вземете двата модула на нивото наведнъж и ще получите 15% отстъпка с промокод "2in1_15".

В този курс ще придобиете следните умения по писмен и говорим английски език

Пълно описание

Разговорен английски

Обучаваният може да:

 • Задава лични въпроси и да разказва за типа хора, с които се разбира
 • Говори за преживявания
 • Прави запитване по телефона
 • Описва първа среща
 • Говори за благотворителност и социални въпроси
 • Обсъжда обществени проблеми
 • Дискутира различни въпроси и да отстоява гледната си точка
 • Обсъжда компонентите на щастието – прави проучване за щастието
 • Говори за играенето на игри и спортове
 • Дискутира лошите навици и как да се предпазим от тях
 • Обсъжда планове за почивка
 • Говори за шоу-игра и да описва процедура
 • Препоръча преживяване, което е изпитал
 • Разкаже анекдот
 • Изрази желания и съжаления
 • Говори за навиците за четене
 • Прави резюме на сюжет
 • Говори за любимана си книга
 • Описва любима сцена в телевизионна програма или филм
 • Говори за влиянието на изобретенията
 • Обсъжда рекламни тактики
 • Дискутира идеи как да се направи нещо
 • Изразява резервираност
 • Представя гениална бизнес идея

Писмен английски

Обучаваният може да:

 • Пише неофициален и-мейл
 • Прави резюме на история за първа среща
 • Пише писмо оплакване на официален писмен английски
 • Напише съвети за уеб страница, за това как да бъдеш щастлив
 • Пише есе за изразяване на мнение относно заниманията за свободното време
 • Напише истинска история
 • Прави описание на любима сцена
 • Напише доклад като прави сравнения в писмена форма на английски език
 • Направи продуктова диплянка за гениална идея

За да проверите дали знанията Ви са достатъчни, за да изучавате това ниво, направете

входящ тест за нивото

Модул 2

B2.2

Модул 2 - Upper-intermediate B2.2

Цената включва

Основни компоненти:

 • 159 видео урока с разяснения на български и английски език
 • Учебен комплект на хартия с безплатна доставка за България: учебник с учебна тетрадка и 2 CD диска - Speakout Upper Intermediate Flexi book 2
 • 25 комплекта дигитални флаш карти за лесно научаване на новите думи
 • 15 онлайн занимания за говорене с преподавател лично с Вас
 • Гъвкав график на консултациите с учител
 • Онлайн изпит и сертификат за завършен курс

Продължителност:

 • Достъпът до видео уроците остава активен за 2 години
 • Индивидуалните онлайн занимания с преподавател за упражняване на говоренето на английски продължават 4 месеца. Интензивността може да се ускори при Ваше желание

Самостоятелен пакет

Цена 359 лв

Поръчай

*Вземете двата модула на нивото наведнъж и ще получите 15% отстъпка с промокод "2in1_15".

B2.2

Модул 2 - Upper-Intermediate B2.2

Цената включва

Основни компоненти:

 • 159 видео урока с разяснения на български и английски език
 • Учебен комплект на хартия с безплатна доставка за България: учебник с учебна тетрадка и 2 CD диска - Speakout Upper Intermediate Flexi book 2
 • 25 комплекта дигитални флаш карти за лесно научаване на новите думи
 • 15 онлайн занимания за говорене с преподавател лично с Вас
 • Гъвкав график на консултациите с учител
 • Онлайн изпит и сертификат за завършен курс

Продължителност:

 • Достъпът до видео уроците остава активен за 2 години
 • Индивидуалните онлайн занимания с преподавател за упражняване на говоренето на английски продължават 4 месеца. Интензивността може да се ускори при Ваше желание

Премиум пакет

Цена 889 лв

Поръчай

*Вземете двата модула на нивото наведнъж и ще получите 15% отстъпка с промокод "2in1_15".

В този модул ще придобиете следните умения

Пълно описание

Разговорен английски

Обучаваният може да:

 • Говори за различните възрасти като обсъжда приликите и разликите между поколенията
 • Разказва за бъдещи надежди и планове
 • Пита за разяснение
 • Участва в дебат
 • Говори за навиците за гледане на телевизия
 • Обсъжда знаменитости и медии
 • Говори за пресата
 • Разказва скорошни новини
 • Дискутира трудни решения
 • Говори за това, как да се справим със странни ситуации
 • Описва семеен или културен ритуал
 • Обсъжда какво би направил в трудна ситуация
 • Докладва за инцидент като перефразира
 • Обсъжда предметите, които би взел на животоспасяващ сал
 • Говори за филми
 • Разведе посетител из града

Писмен английски

Обучаваният може да:

 • Напише писмо как си представя себе си в бъдещето
 • Направи коментар като изрази своето мнение
 • Пише дискурсивно есе като изразява противоположни гледни точки
 • Напише новинарска статия
 • Пише неофициална статия
 • Разкаже за семеен ритуал
 • Напише информационна брошура, за да помогне на посетителите в своя град, като избягва повторения
 • Напише история за измъкване на косъм
 • Пише преглед на филм като включва повече описателни техники
 • Опише любима творба на изкуството или сграда

За да проверите дали знанията Ви са достатъчни, за да изучавате това ниво, направете

входящ тест за нивото