Бизнес английски

Практически бизнес английски

Подобрете уменията си за комуникация в бизнес среда

Основни компоненти

 • Учебник на хартия с безплатна доставка за България

  Състои се от 45 урока групирани в 3 раздела: Book 1 - ниво А1, Book 2 - ниво A2, и Book 3 - ниво В1. Уроците съдържат по 9 упражнения, които покриват всички езикови умения: четене, слушане, писане и говорене.

 • Видео уроци с подробни разяснения към всяко упражнение от учебника

  Видеата са с обща продължителност от 25 астрономически часа. Разделени са на части, така че да Ви дадат възможност да помислите сами по упражнението. След това продължавате с видео за проверка и обяснение на по-важните нови думи. Текстовете за четене и упражненията за слушане са преведени на български език, за да бъдат изяснени напълно.

 • Списъци с новите думи и дигитални флаш карти

  Всички думи, които срещате в урока са извадени в списък с транскрипция и превод на български език. Флаш картите са инструмент за лесно научаване и преговаряне на думите.

 • Затворена група, в която задавате своите въпроси на преподавателите

  Ако имате нещо неясно по изучавания материал, винаги можете да попитате преподавателите си в затворената фейсбук група или да дискутирате с останалите курсисти.

 • Онлайн изпити и сертификат за завършен курс

  При успешно покриване на тестовете от трите раздела, получавате дигитален или хартиен сертификат за завършено обучение по бизнес английски - нива А1, А2 и В1.

Допълнителни предимства

 • Учите в удобно време и място, без физически контакти с други хора.
 • Чувате автентично британско произношение в обясненията на английски език и американско произношение в упражненията за слушане.
 • Можете да се връщате на вече изучен урок, когато имате нужда и колкото пъти искате.
 • Всяко упражнение е разяснено подробно във видео уроците, където можете да проверите своите отговори.
 • Видео уроците Ви гарантират високо качество на преподаване.
 • Получавате максимално много стойност и възможно най-голяма свобода, докато учите.
 • 7-дневна гаранция за връщане на парите.

Продължителност

* Видео уроците са налични по всяко време на денонощието и могат да се гледат многократно.
* Достъпът до видео уроците остава активен за 1 година.

Препоръка

Специализираните курсове по английски език не са предвидени за напълно начинаещи. За да може този курс да бъде максимално полезен за Вас, трябва да имате поне базови познания по английски език и ясна представа за английската граматика. Ако започвате отначало, препоръчваме Ви най-напред да разгледате нашите курсове по общ английски.

Кого ще чуете във видео уроците?

Във видео уроците разполагате с прекрасната възможност да бъдете обучавани от двама преподаватели едновременно. Таня Георгиева и Ричард Гибсън са учители с дългодишен опит в преподаването на английски език.

Таня е посветила последните 20 години на разработването на материали по английски, които да помагат на хората да учат с лекота. Заедно с това, тя обучава курсисти от всички възрасти и нива.

Ричард е естествен носител на езика (native speaker), с който ще се докоснете до автентичната британска реч. Освен, че подготвя кандидати за изпитите на Кеймбридж, той има обширни познания в различни професионални сфери и обяснява по много разбираем начин английската терминология, която се използва в тях.

Таня

Ричард

В този курс ще разгледате следните теми:

Практически бизнес английски - Management 1

Book 1 - Раздел 1

 1. Office Supplies - Офис консумативи. Заявяване на консумативи. Правене на учтиво запитване.
 2. Office equipment - Офис оборудване. Списък със задачи свързани с оборудването. Заявка за поддръжка.
 3. Computers and Accessories - Компютри и аксесоари. Прочитане на реклама и предприемане на действия. Одобряване на заявка.
 4. Parts of the Office - Частите на офиса. Обявление към служителите. Ремонти и реконструкции. Промяна на местоположението.
 5. People in the Office 1 - Хората в офиса - част 1. Трудова борса. Кандидатстване за работа.
 6. People in the Office 2 - Хората в офиса - част 2. Налични работни позиции. Разговор в Отдел Човешки ресурси. Регистриране на посетител.
 7. Numbers - Числа. Основни математематически функции и изчисления. Обсъждане на грешки в бюджета. Попълване на отчетна форма за допусната грешка.
 8. Sales Numbers - Стойности на продажбите. Отчет за продажбите. Обсъждане на продажбените тенденции.
 9. Types of Businesses - Видове бизнеси. Видове фирми и тяхното предназначение. Среща с бизнес консултант.
 10. Types of Work - Видове работа. Обяви за работа. Интервю.
 11. Pay and Benefits - Заплащане и придобивки. Обсъждане на видовете придобивки и интереса към тях с представител от Отдел Човешки ресурси.
 12. Money - Пари. Процедури по приключване на работния ден. Задължения на служителите.
 13. Using Money - Използване на парите. Спестяване или инвестиране. Видове банкови карти. Попълване на формуляр за откриване на банкова сметка.
 14. Bank Accounts - Банкови сметки. Видове банкови сметки. Прехвърляне в друга банка - предимства и недостатъци.
 15. Changes in Value - Промени в стойността. Производствен доклад. Съставяне на план за производствените цели.

Book 2 - Раздел 2

 1. Departments - Отдели. Разговор с нов служител за отделите във фирмата. Попълване на формуляр за обратна връзка след ориентирането на служител.
 2. Corporate Governance - Корпоративно управление. Названия на ръководните длъжности. Среща с нов директор. Въпросник към член на борда на директорите.
 3. Telephone Interactions 1 - Общуване по телефона - част 1. Насоки за провеждането на телефонни разговори от административния персонал и служителите на рецепцията. Регистриране на проведено телефонно обаждане.
 4. Telephone Interactions 2 - Общуване по телефона - част 2. Оставяне и приемане на съобщение. Записване на необходимата информация.
 5. Correspondence - Кореспонденция. Вътрешно фирмена и външна комуникация. Съвети за бизнес комуникацията.
 6. Introductions - Запознанства. Съвети при запознаване с нови клиенти.
 7. Small Talk - Непринуден разговор. Поддържане на разговора. Препоръчителни теми.
 8. Delegating Tasks - Делегиране на задачи. Разговор за задачите и отговорностите на служителите.
 9. Following Up - Проследяване на нещо. Проверяване на дейностите и напредъка по проект.
 10. Changing Plans - Промяна на плановете. Разговор за промените и информирането на персонала. Бележка относно новите изисквания.
 11. Giving Feedback - Даване на обратна връзка. Оценка и препоръки по изнесена презентация. Силни и слаби страни. Предложения за подобрение.
 12. Motivating Staff - Мотивиране на персонала. Обсъждане на мотивационни стратегии. Писане на бележка за промените във фирмената политика.
 13. Networking - Създаване на бизнес контакти. Ефективни умения за начинаещи, стратегии и възможности.
 14. International Clients - Международни клиенти. Поздрави и социални сигнали. Културни особености.
 15. Business in Different Cultures - Бизнесът в различните култури. Проучване преди пътуване. Писане на имейл с препоръки за служител, който ще пътува.

Book 3 - Раздел 3

 1. Getting the Job 1 - Да получиш работата - част 1. Автобиография. Квалификации, умения и трудов стаж.
 2. Getting the Job 2 - Да получиш работата - част 2. Подготовка за интервю. Разговор за подходящите кандидати.
 3. Hiring New Employees - Наемане на нови служители. Възможности за намиране на служители - обсъждане на вариантите. Как да предложиш себе си за по-висока позиция.
 4. Promotions - Повишение. Отговорности и увеличение на заплатата.
 5. Terminations - Прекратяване на договор. Нарушаване на правилата, предупреждение и дисциплинарни действия.
 6. Scheduling - Изготвяне на графици. Насрочване, отлагане или отменяне на срещи.
 7. Meetings 1 - Срещи - част 1. Етикет и поведение по време на среща.
 8. Meetings 2 - Срещи - част 2. Роли на участниците в срещата. Дневен ред и обсъждани теми.
 9. Presentations 1 - Презентации - част 1. Подготовка. Изнасяне на презентация. Запазване на оборудване.
 10. Presentations 2 - Презентации - част 2. Езикът на тялото. Разговор за подобряване на презентаторските умения.
 11. Time management - Управление на времето.Делигиране на задачи. Избягване на разсейването. Списък със задачи.
 12. Team Building - Изграждане на екип. Начини за подобряване на продуктивността на екипа.
 13. Negotiating - Преговори. Разговор между мениджър и доставчик.
 14. Traveling 1 - Пътуване - част 1. Имейл до служител за организиране на бизнес пътуване. Причини за пътуването, предпочитания за полета и хотела.
 15. Traveling 2 - Пътуване - част 2. Правила и разпоредби на летището. Разговор със служител на летището.

Записване

На малки части

Самостоятелен пакет

Вземете 3 урока, за да пробвате. Страниците от учебника към тези уроци получавате в дигитален вариант.

3 урока

цена 39лв

Поръчай

По раздели

Самостоятелен пакет

Вземете учебника и запишете всеки от трите раздела поотделно.
Цената за раздел е 120лв. Учебният комплект е 39лв.

Раздел 1 (15 урока)
+ учебен комплект

цена 159лв

Поръчай

Пълен курс

Самостоятелен пакет

Закупилите пълния курс на обучение получават промоционални условия.

3 раздела (45 урока)
+ учебен комплект

цена 399лв 339лв

Поръчай

Активирай наученото в занимания за говорене

На малки части

Премиум пакет

Вземете 3 урока, дигитални страници от учебника и 1 онлайн занимание за говорене с преподавател. Заниманието е индивидуално и се провежда само с Вас.

3 урока + 1 занимание за говорене

цена 74лв

Поръчай

По раздели

Премиум пакет

Вземете учебника, видео материалите за един раздел и 7 индивидуални онлайн занимания за говорене с преподавател, в които ще активирате наученото. Цената за раздел е 120лв. Учебният комплект е 39лв. Заниманията с преподавател са 245лв.

Раздел 1 (15 урока) + учебен комплект
+ 7 занимания за говорене

цена 404лв

Поръчай