Инженерен Английски

Технически английски за машинни инженери


Mechanical Engineering English

339 лв

Поръчай

Какво получавате в това обучение?

Нива A1, A2 и В1 в един курс

Основни компоненти:

 • Учебник на хартия с безплатна доставка за България. Състои се от 45 урока групирани в 3 раздела: Book 1 - ниво А1, Book 2 - ниво A2, и Book 3 - ниво В1. Уроците съдържат по 9 упражнения, които покриват всички езикови умения: четене, слушане, писане и говорене.
 • Видео уроци с подробни разяснения към всяко упражнение от учебника, с обща продължителност от 25 астрономически часа. Видеата са разделени на части, така че да Ви дадат възможност да помислите сами по упражнението. След това продължавате с видео за проверка и обяснение на по-важните нови думи. Текстовете за четене и упражненията за слушане са преведени на български език, за да бъдат изяснени напълно.
 • 45 комплекта дигитални флаш карти за лесно научаване на новите думи.
 • Списъци с новите думи за всеки урок с транскрипция и превод на български език.

Допълнителни предимства:

 • Учите в удобно време и място, без физически контакти с други хора.
 • Чувате автентично британско произношение в обясненията на английски език и американско произношение в упражненията за слушане.
 • Можете да се връщате на вече изучен урок, когато имате нужда и колкото пъти искате.
 • Всяко упражнение е разяснено подробно във видео уроците, където можете да проверите своите отговори.
 • Видео уроците Ви гарантират високо качество на преподаване.
 • Получавате максимално много стойност и възможно най-голяма свобода, докато учите.
 • Безплатна доставка на учебника за България.

Продължителност:

* Видео уроците са налични по всяко време на денонощието и могат да се гледат многократно.
* Достъпът до видео уроците остава активен за 1 година.

Препоръка:

Специализираните курсове по английски език не са предвидени за напълно начинаещи. За да може този курс да бъде максимално полезен за Вас, трябва да имате поне базови познания по английски език и ясна представа за английската граматика. Ако започвате отначало, препоръчваме Ви най-напред да разгледате нашите курсове по общ английски.

Цена: 339 лв Поръчай

Кого ще чуете във видео уроците?

Таня Георгиева и Ричард Гибсънс

Във видео уроците разполагате с прекрасната възможност да бъдете обучавани от двама преподаватели едновременно. Таня Георгиева и Ричард Гибсънс са учители с дългодишен опит в преподаването на английски език.

Таня е посветила последните 20 години на разработването на материали по английски, които да помагат на хората да учат с лекота. Заедно с това, тя обучава курсисти от всички възрасти и нива.

Ричард е естествен носител на езика (native speaker), с който ще се докоснете до автентичната британска реч. Освен, че подготвя кандидати за изпитите на Кеймбридж, той има обширни познания в различни професионални сфери и обяснява по много разбираем начин английската терминология, която се използва в тях.

В този курс ще разгледате следните теми:

Технически английски за машинни инженери

Раздел 1

 1. Машинният инженер. Описване на позицията, образованието и работните задължения.
 2. Лагери. Закупуване на материали. Отчет за направените разходи.
 3. Съединения. Обсъждане на подходящото съединение. Отчитане на напредъка по проект.
 4. Зъбни колела. Спецификация на прототип.
 5. Задвижвания. График за инженерна поддръжка.
 6. Ръчни инструменти. Поръчка на нови инструменти. Обосновка на заявка за оборудване.
 7. Металорежещи машини. Завка за нови машини.
 8. Числата и основна математика. Размери на детайли. Правене на изчисления.
 9. Измервания - част 1. Имперски и метрични единици.
 10. Измервания - част 2. Преизчислямане на мерки в различни единици.
 11. Международна система единици. Мерни единици за температура, налягане, сила и енергия.
 12. Големи числа. Отстраняване на грежки в доклад.
 13. Анализиране на стойности. Сравняване на прототипи. Доклад за напредъка.
 14. Таблици и диаграми. Видове материали за презентиране.
 15. Прости механизми. Предназначение и видове.

Раздел 2

 1. Електричество. Видове, описание и мерни единици.
 2. Основи на физиката. Класическа, квантова и релативна механика. Теория на относителността и квантова теория на полето.
 3. Счетоводство. Решаване на проблеми в производството. Промени в работния цикъл и тяхното влияние върху консумацията на материали и генерирането на готови изделия.
 4. Скоростни процеси. Проблем с устройството на помпа. Възможни обяснения и разрешеване на проблема.
 5. Статистики. Анализ на данни.
 6. Решаване на проблеми. Наблюдение, определяне на причината и установяване на проблема.
 7. Метод на проектиране. Проучване за изпълнимост. Отчитане на работата по нова конструкция.
 8. Патенти. Заявяване на патент за изобретен продукт или негово подобрение.
 9. Научният метод. Експеримент, хипотеза и очаквани резултати.
 10. Материали. Видове материали. Поръчка на материали, предназначение и описание защо са необходими.
 11. Качества на материалите. Избор на подходящ материал по проект.
 12. Сила. Вектор, въртящ момент и големина.
 13. Движение на флуидите. Ламинарен и турболентен поток.
 14. Разтягане и компресия. Избор на материал в зависимост от това на какво ще бъде подложен.
 15. Професионални възможности. Кариерно развитие.

Раздел 3

 1. Енергия. Видове и характеристики.
 2. Топлина и термодинамика. Горене, радиация, конвекция и проводимост.
 3. Двигател с вътрешно горене. Елементи, устройство и работа.
 4. Двутактови двигатели. Служител споделя своя опит и дава важни подробности.
 5. Четиритактови двигатели. Обсъждане на проблеми и възможни причини.
 6. Ротационно движение. Център на ротацията, осова точка и обороти.
 7. Скорост и въртящ момент.
 8. Системи от зъбни предавки. Обсъждоне и решаване на проблеми
 9. Компютърно проектиране (CAD). Характеристики и ползи.
 10. Управление на жизнения цикъл на продукт. Подобряване на компоненти. Потенциални проблеми.
 11. Роботика.
 12. Структурен анализ. Обсъждоне на значимостта на структурния анализ и различните подходи.
 13. Теория на увреждането на материалите - част 1. Резултати от анализ на повреда. Предприемане на необходимите действия.
 14. Теория на увреждането на материалите - част 2. Изпитване на материалите.
 15. Бъдещето на машинното инженерство. МЕМС, БиоМЕММС, нанотехнологии и механо-синтез.
Цена: 339 лв Поръчай